Schooltijden en vakanties

Klik op de link om naar de Regeling rondom schooltijden en vakanties te gaan: Regelingen schooltijden en vakanties.pdf

 

Bij basisschool Op de 10 Bunder gaan elke werkdag de poorten van het schoolhek open om 8.15 uur. Dan mogen de leerlingen naar binnen komen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel als teken dat we ons klaar maken om met de les te kunnen beginnen om 8.30 uur. Dan klinkt ook de 2e bel. 

 

De schooltijden van het continu rooster zijn:

 

groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag: 8.30 uur - 14.00 uur

 

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021:

De vakanties en vrije dagen worden per schooljaar vastgesteld.

De zomervakantie wordt door het ministerie van onderwijs bepaald, waarbij een landelijke spreiding wordt beoogd (niet alle regio’s in dezelfde periode). Voor de overige data van vakanties conformeren wij ons aan het regionale vakantierooster.

De extra vrije dagen kan de school zelf bepalen.

 

Vakanties voor alle leerlingen (groepen 1 t/m 8)

Herfstvakantie                 19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie                   21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Carnavalsvakantie           15 t/m 19 februari 2021

Meivakantie                      3 t/m 14 mei 2021

Zomervakantie                 26 juli t/m 3 september 2021

 

Vrije dagen voor alle leerlingen ( groepen 1 t/m 8)

Studiedag                         vrijdag 25 september 2020

Studiedag                         maandag 28 september 2020

Studiedag                         woensdag 4 november 2020

Studiedag                         maandag 7 december 2020

Studiedag                         vrijdag 15 januari 2021

GEEN Studiedag               maandag 8 februari 2021 -> GEANNULEERD 

Paasmaandag                  maandag 5 april 2021

Studiedag                         maandag 26 april 2021

Koningsdag                      dinsdag 27 april 2021

Bevrijdingsdag                 valt in de meivakantie

Hemelvaart                      valt in de meivakantie

Pinkstermaandag             maandag 24 mei 2021

 

Vrije middagen groepen 1 t/m 8 voor alle groepen school tot 12.30 uur

Vrijdagmiddag                  16 oktober 2020

Vrijdagmiddag                  18 december 2020

Vrijdagmiddag                  12 februari 2021

Vrijdagmiddag                  26 februari 2021

Vrijdagmiddag                  11 juni 2021

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences